Hoppa till innehåll

Hem

Den här sidan är avsedd att fungera som en organisatör för socialistiska studier.

Till varje föreläsning hör ett ”studiebrev”, som består av ett antal rekommenderade texter att läsa innan du tittar på föreläsningen, samt ett antal frågeställningar att diskutera i anslutning till den.

Försök organisera upp så att ni är några som tittar på föreläsningen tillsammans, för att sedan diskutera den och de lästa texterna. Om ni inte har någon offentlig lokal som t ex ABF som ni kan hålla till i så kan man ju träffas hemma hos någon .

Klicka på menyn för ”Föreläsningar” så kommer du till förberedelsematerialet. Alteftersom kommer nya studiebrev med texter och föreläsningar att läggas ut på sidan.

Under första halvåret 2023 planeras det för 5 stycken ämnen som kommer att presenteras på denna sida – en per månad. Varje föreläsning med tillhörande studiebrev läggs ut på denna sida i slutet av varje månad under våren.